Generální konzulát Ruské federace v Brně oznamuje, že dne 5. listopadu z důvodu státního svátku se nebudou konat úřední hodiny.

Vážení žadatelé!

Informujeme Vás, že od 1. července 2017 všechny konzulární záležitosti se vyřizují výhradně na základě předchozího objednání.

Objednat se k osobní návštěvě můžete na stránkách: http://brno.kdmid.ru/queue

Bez předchozího objednání probíhá jen výdej vyřízených cestovních pasů a vyřízených víz.

Upozorňujeme Vás, že pro vyřízení několika konzulárních záležitostí je třeba objednat se zvlášť pro podání každé žádosti. V případě rodiny se každý člen objednává zvlášť.

Přítomnost příbuzných a dalších osob, kterých se netýká objednaná konzulární služba, během návštěvy Generálního konzulátu není nutná.

V plné míře se to týká dětí do 14 let.

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ,
VÍTÁME VÁS NA OFICIÁLNÍCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH GENERÁLNÍHO KONZULÁTU RUSKÉ FEDERACE V BRNĚ!

Na našem webu se seznámíte s informacemi o Generálním konzulátu a jiných ruských úřadech v České republice, najdete užitečné a zajímavé informace o Rusku, využijete odkazy na webové stránky státních zastupitelství a úřadů Ruska, navštívíte přehled nejnovějších událostí Ministerstva zahraničních věcí Ruska.

Předpokládáme, že mimo jiné Vás mohou zaujmout stále doplňované a obnovované informace, týkající se vyřízení víz a jiných otázek spadajících do působnosti Generálního konzulátu.

Jsme vždy otevřeni dialogu s Vámi a chtěli bychom, aby naše komunikace byla stálá a užitečná.

S pozdravem,
GENERÁLNÍ KONZUL RUSKÉ FEDERACE V BRNĚ
Alexander Nikolaevich BUDAEV

Zprávy MZV RF